|  | 

Chwila relaksu

Systemy odprowadzania ścieków

img-responsive

Ściekowe systemy kanalizacyjne

Ściekowe systemy kanalizacyjne, zwane również systemami odprowadzania ścieków z osadników gnilnych (STED) lub bezkanałowymi (SFS), mają zbiorniki septyczne, które zbierają ścieki z rezydencji i przedsiębiorstw, a ścieki wychodzące ze zbiornika są przesyłane do scentralizowanych ścieków oczyszczalni lub rozproszonego systemu oczyszczania do dalszej obróbki. Większość ciał stałych jest usuwana przez szamba, więc oczyszczalnia może być znacznie mniejsza niż typowa. Ponadto, ze względu na znaczną redukcję odpadów stałych, system pompowania może być używany do przemieszczania ścieków, bez używania systemu grawitacyjnego. Rury mają małe średnice, zwykle od 1, 5 do 4 cali (4 do 10 cm). Ponieważ strumień odpadów jest pod ciśnieniem, można je układać tuż pod powierzchnią ziemi wzdłuż konturu gruntu.

Pogotowie kanalizacyjne Kraków

W Krakowie funkcjonują przedsiębiorstwa wodociągowe takie jak na przykład: APK Kraków Awaryjne Pogotowie Kanalizacyjne, K24 Pogotowie Kanalizacyjne, Alwik pogotowie Kanalizacyjne czy Pogotowie kanalizacyjne Kraków Ofma.

systemy-odprowadzania-sciekow

ABOUT THE AUTHOR