|  | 

Chwila relaksu

Skąd brać środki finansowe?

img-responsive

Przedsiębiorstwo musi dysponować majątkiem umożliwiającym prowadzenie przedsiębiorstwa. Właściciele wnoszą do firmy prawidłowe kapitały w postaci gotówkowej bądź rzeczowej, stające się dodatkowo jej własnością. Ich uzupełnieniem niekiedy mogą być obce środki finansowe, uzyskiwane w formie kredytów bankowych bądź kupieckich czy pożyczek zaciąganych bezpośrednio na rynku pieniężnym i kapitałowym przy pomocy emisji krótkoterminowych papierów dłużnych lub obligacji. W miarę rozwoju firmy jej kapitały wymagają zwiększania.

 

Może to również następować przez przeznaczenie do dyspozycji przedsiębiorstwa części bądź całości osiągniętego zysku. Pieniężny charakter gospodarowania w większości przypadków dotyczy przedsiębiorstw. Pieniądz warunkuje bądź determinuje ich funkcjonowanie. Już sama myśl o założeniu przedsiębiorstwa powinna łączyć się z myślą o konieczności zdobycia takiego to kapitału potrzebnego na nabycie istotnych czynników produkcji. Z kolei w momencie swego funkcjonowania przedsiębiorstwo musi liczyć oraz porównywać osiągane dochody pieniężne z ponoszonymi wydatkami bieżącymi czy kapitałowymi – można również zdecydować się na lotto wyniki duży lotek. W związku z czym zjawiska oraz procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie składają się na szerokie pojęcie finansów przedsiębiorstwa. Można więc je rozpatrywać w zróżnicowanych aspektach.

 

skad-brac-srodki-finansowe

ABOUT THE AUTHOR